Πελάτης: Γ.&Ι.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Η ως άνω εταιρία ανέθεσε με την υπογραφή σύμβασης στην ΜΙΤΟΣ την κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 400 kWp στην περιοχή του Κορωπίου Αττικής. Να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της άδειας έγινε, επίσης, από την ΜΙΤΟΣ.