Πελάτης: ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Η ως άνω εταιρία ανέθεσε στην ΜΙΤΟΣ την ανάπτυξη δύο αδειών κατασκευής φ/β συστημάτων ισχύος 8MW έκαστο.

Update. Υποβλήθηκαν οι σχετικές αιτήσεις στην ΡΑΕ στον κύκλο του Δεκεμβρίου 2020