Πελάτης: M.L. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ ανέλαβε την κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 100 kWp στην Ζάκυνθο. Να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της άδειας έγινε, επίσης, από την ΜΙΤΟΣ.

Update: Το σύστημα τέθηκε σε επίσημη λειτουργία τον Νοέμβριο 2020.