+30 210 6839 825
14 01, 2020

Συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος

By |2021-04-21T14:17:37+03:00Ιαν 14, 2020|Έργα, Συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος|

Πελάτης: NAKASH CORFU ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε σύμβαση με την οποία ανέλαβε τη συντήρηση και παρακολούθηση […]

14 08, 2019

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων (Net Metering)

By |2021-04-21T17:02:36+03:00Αυγ 14, 2019|Έργα, Κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος|

Πελάτης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΓΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Την 01/08/2019 η ΜΙΤΟΣ ΟΕ υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή και εγκατάσταση επτά(7) φωτοβολταϊκών συστημάτων […]

21 06, 2019

Προληπτική Συντήρηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

By |2021-04-21T17:17:23+03:00Ιούνιος 21, 2019|Έργα, Συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος|

Πελάτης: ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑΣ ΑΕ

Τον Ιούνιο του 2019, η εταιρία ΜΙΤΟΣ ΟΕ υπέγραψε συμφωνητικό για την συντήρηση του φ/β συστήματος που […]

15 04, 2019

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων (Net Metering)

By |2021-04-21T17:03:20+03:00Απρίλιος 15, 2019|Έργα, Κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος|

Πελάτης: Naksash Corfu Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες ΑΕ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε συμφωνητικό με το οποίο ανέλαβε να κατασκευάσει και να […]

17 01, 2019

Προληπτική Συντήρηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

By |2021-04-21T17:17:37+03:00Ιαν 17, 2019|Έργα, Συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος|

Έργο: ΔΗΜΟΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΕ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε σύμβαση με την οποία αναλαμβάνει τη συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού […]

10 10, 2018

Προληπτική Συντήρηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

By |2021-04-21T17:07:14+03:00Οκτ 10, 2018|Έργα, Συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος|

Έργο: ΑΡΕΚΟ ΠΑΟΥΕΡ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε σύμβαση με την οποία αναλαμβάνει τη συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου της […]

25 05, 2018

Προληπτική Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

By |2021-04-21T17:07:58+03:00Μάι 25, 2018|Έργα, Συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος|

Πελάτης: DUCT HELLAS AEBE

Η ως άνω εταιρία ανέθεσε στην ΜΙΤΟΣ τη συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας τριών φωτοβολταϊκών πάρκων που έχε […]

Go to Top