Πελάτης: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ επεξέτεινε την σύμβαση συντήρησης για ένα ακόμα έτος (το 4ο στη συνέχεια έτος). Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια αυτής της σύμβασης, η ΜΙΤΟΣ παρακολουθεί και συντηρεί 22 φ/β πάρκα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ που βρίσκονται στην Αττική, την Κύθνο και την Σίφνο.