Πελάτης: NAKASH CORFU ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε σύμβαση με την οποία ανέλαβε τη συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος πάρκου της ως άνω εταιρίας. Το σύστημα έχει ισχύ 40 kWp και βρίσκεται στη στέγη ιδιόκτητου ξενοδοχείου, στην Κέρκυρα. Το πάρκο έχει ήδη ενταχθεί στο σύστημα παρακολούθησης της εταιρίας.

Να σημειωθεί ότι το φωτοβολταϊκό σύστημα κατασκευάστηκε, επίσης, από την ΜΙΤΟΣ.