Πελάτης: DUCT HELLAS AEBE

Η ως άνω εταιρία ανέθεσε στην ΜΙΤΟΣ τη συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας τριών φωτοβολταϊκών πάρκων που έχε στην ιδιοκτησία της. Ένα εξ’ αυτών των πάρκων έχει την τεχνολογία thin film.

Τα ως άνω πάρκα βρίσκονται στα βόρεια του νομού Αττικής.