Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε συμφωνητικά με τις εταιρίες ΗΛΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ Κ. ENERGY E.Ε. και ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΙΚΕ για την συντήρηση και λειτουργία συνολικά δεκαεφτά (17) φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή της Αυλώνας Αττικής και την Σκύρο.

Τα πάρκα αυτά στο σύστημα παρακολούθησης της εταιρίας, το SOLARSPY, και έκτοτε παρακολουθεί καθημερινά την λειτουργία τους.

Τα πάρκα βρίσκονται στους νομούς Αττικής και Βοιωτίας.