Πελάτης: Θ. ΝΟΥΚΑΡΗΣ 

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ ανέλαβε, στα πλαίσια συμφωνητικών, τη συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας τριών φωτοβολταϊκών πάρκων, στο νομό Αττικής/Βοιωτίας.

Με την ευκαιρία, η ΜΙΤΟΣ ανακοινώνει την υπογραφή συμβάσεων προληπτικής συντήρησης με άλλες τέσσερις εταιρίες σε Ηλεία και Κέρκυρα.