Πελάτης: ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΒΕΝΤΗ 

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ ανέλαβε την συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας επτά (7) φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής ισχύος 2,4 MW. Ενέταξε τα πάρκα αυτά στο σύστημα παρακολούθησης της εταιρίας, το SOLARSPY, και έκτοτε παρακολουθεί καθημερινά την λειτουργία τους. Να σημειωθεί ότι τα φωτοβολταϊκά πάρκα ανήκουν σε επτά διαφορετικά νομικά πρόσωπα.

Τα πάρκα βρίσκονται στους νομούς Αττικής και Βοιωτίας.