Πελάτης: ΑΜΑΛΙΑ ΖΩΒΟΙΛΗ 

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ ανέλαβε τη συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου της κ. Ζωβοίλη, ισχύος 100 kWp στην Σκύρο. Το πάρκο έχει ήδη ενταχθεί στο σύστημα παρακολούθησης της εταιρίας, το SOLARSPY, και συνεπώς το πάρκο είναι προστατευμένο από κάθε παρέκκλιση από την κανονική λειτουργία.

Το πάρκο βρίσκεται στο νομό Φθιώτιδας.