Πελάτης: ALTEN AE

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε σύμβαση με την οποία αναλαμβάνει τη συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 1,8 MW στο νομό Ηλείας.