Πελάτης: ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑΣ ΑΕ

Τον Ιούνιο του 2019, η εταιρία ΜΙΤΟΣ ΟΕ υπέγραψε συμφωνητικό για την συντήρηση του φ/β συστήματος που έχει η εταιρία ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑΣ ΑΕ στην εγκατάσταση που η ίδια διαθέτει στην Ανάβυσσο.