Έργο: ENERGYNAT ΕΠΕ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την οποία αναλαμβάνει τη συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρίας ENERGYNAT ΕΠΕ, ισχύος 80 kWp στην Σκύρο. Το πάρκο έχει ήδη ενταχθεί στο σύστημα παρακολούθησης της εταιρίας, το SOLARSPY, και συνεπώς το πάρκο είναι προστατευμένο από κάθε παρέκκλιση από την κανονική λειτουργία.

Update. Αξίζει να σημειωθεί ότι η MITOS συντηρεί πλέον τα τρία από τα τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα που βρίσκονται στη Σκύρο.