Έργο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΡΙΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την οποία αναλαμβάνει τη συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΡΙΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, συνολικής ισχύος 100 kWp στον νομό Αττικής. Τα πάρκα αυτά θα ενταχθούν επίσης στο σύστημα παρακολούθησης SOLARSPY, το οποίο ενημερώνει αυτόματα για κάθε παρέκκλιση από την κανονική λειτουργία.