Έργο: ΑΡΕΚΟ ΠΑΟΥΕΡ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε σύμβαση με την οποία αναλαμβάνει τη συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρίας ΑΡΕΚΟ POWER SYSTEMS ΕΠΕ., ισχύος 62,0 kWp στo Περιγιάλι Κορινθίας.
Το πάρκο έχει ήδη ενταχθεί στο σύστημα παρακολούθησης της εταιρίας.

Υπογραφή Σύμβασης: 01/10/2018
Περιοχή: Περιγιάλι, Κόρινθος