Έργο: ΔΗΜΟΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΕ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε σύμβαση με την οποία αναλαμβάνει τη συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρίας ΔΗΜΟΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. Το πάρκο έχει ισχύ 100,0 kWp και βρίσκεται στα Οινόφυτα Αττικής.
Το πάρκο έχει ήδη ενταχθεί στο σύστημα παρακολούθησης της εταιρίας.

Υπογραφή Σύμβασης: 15/01/2019
Περιοχή: Οινόφυτα Αττικής