Πελάτης: ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ OE υπέγραψε στις 02/08/2019 σύμβαση με την εταιρία ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕ για την κατασκευή δύο (2) φ/β συστημάτων: ενός συστήματος ισχύος 1MW και ενός συστήματος 500kW, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα Αττικής. Σύμφωνα με τη σύμβαση, οι εργασίες που ανέλαβε η ΜΙΤΟΣ είναι οι ακόλουθες: Σχεδιασμός του φ/β συστήματος, Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην προμήθεια εξοπλισμού και υλικών, Ηλεκτρολογικές εργασίες, Εγκατάσταση υποσταθμού μέσης τάσης, Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, Συνολική δοκιμαστική λειτουργία, Σύνδεση και Έναρξη λειτουργίας.

Να σημειωθεί ότι η σύνδεση του φ/β συστήματος ισχύος 1MW προγραμματίζεται να γίνει τον Δεκέμβριο 2019, ενώ του συστήματος των 500kW θα γίνει 3-4 μήνες αργότερα.