Πελάτης: Naksash Corfu Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες ΑΕ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε συμφωνητικό με το οποίο ανέλαβε να κατασκευάσει και να θέσει σε λειτουργία φ/β σύστημα ισχύος 40kWp στη στέγη ξενοδοχείου της εταιρίας «Nakash Corfu Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες ΑΕ» στην Κέρκυρα (περιοχή Ρόδα).
Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός 45 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας.
Το σημαντικό χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι οι βάσεις στήριξης είναι βαρυτικές (ιταλικές μάρκας Sunballast), δηλαδή δεν «καρφώνονται» στην στέγη, αλλά η ευστάθεια τους στηρίζεται στο βάρος και στο μεταξύ τους «δέσιμο».
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός να μην τραυματίζεται η στέγη (και η μόνωση της) και αφετέρου το ίδιο το φ/β σύστημα μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε άλλο σημείο της στέγης, ενώ επίσης εύκολα μπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί (προσωρινά) τμήμα του.

Υπογραφή Σύμβασης: 01/04/2019
Περιοχή: Κέρκυρα