Πελάτης: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.

Η ως άνω εταιρία ανέθεσε στην ΜΙΤΟΣ την κατασκευή αυτόνομου συστήματος σε ακίνητο της που βρίσκεται στο Περιγιάλι Κορινθίας. Η ΜΙΤΟΣ ανέλαβε επίσης τις διαδικασίες λήψης όλων των απαραίτητων αδειών.