Πελάτης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΜΑΤΣΗΣ

Η εταιρία του κ. Κολιμάτση ανέθεσε στην ΜΙΤΟΣ την κατασκευή αυτόνομου συστήματος στο ομώνυμο οινοποιείο του που βρίσκεται στον Ωρωπό.

Update: Η κατασκευή του φωτοβολταϊκού συστήματος ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2020 και έκτοτε βρίσκεται σε λειτουργία.