Πελάτης: SSA AE

Η Εταιρία ΜΙΤΟΣ υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την εταιρία SSA με την οποία προσφέρει στην SSA και σε πελάτη της το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού EnergySpy για την διαχείριση των ενεργειακών καταναλώσεων. Το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει την παρακολούθηση 50 και πλέον μετρητών σε μια ομάδα κτιρίων και έχει ως στόχο την κατανόηση και στη συνέχεια μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων.