Πελάτης: ΙΔΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ

Η εταιρία ΜΙΤΟΣ ανέλαβε στα πλαίσια συμφωνητικού την ανάπτυξη αδειών και την λήψη Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας με την τεχνική υποστήριξη της ως άνω εταιρίας. Οι υποχρεώσεις της ΜΙΤΟΣ περιλάμβαναν την χωροθέτηση των φ/β πάρκων, τα ηλεκτρολογικά τους σχέδια και την πλήρη τεχνική περιγραφή της κατασκευής τους.

Update. Υποβλήθηκαν αιτήσεις στην ΡΑΕ για φ/β πάρκα συνολικής ισχύος 1,3 GW