Πελάτης: Γ&Ι ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Η παραπάνω εταιρία ανέθεσε στην ΜΙΤΟΣ την ανάπτυξη άδειας κατασκευής φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 400kW, σε χωράφι που η εταιρία είχε μισθώσει.

Update: Η ανάπτυξης της άδειας ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2020 με την λήψη όλων των απαραίτητων αδειών. Οι δύο εταιρίες προχωρούν σε σύμβαση κατασκευής.